OM MFK

Munkedals Fotoklubb startades 2014 av en grupp fotointresserade. De ville samla  likasinnade för att utbyta kunskap, tips och idèer kring fotografering.
Inom klubben anordnas kurser, utflykter, inspirationsträffar, fotoutställningar mm.
I dagsläget har klubben ca 50 st medlemmar och intresset för klubben bara växer.

Vår styrelse:

Ordförande: Per-Arne Brink
Sekreterare: Susanne Sandhede
Kassör: Magnus Karlsson
Ledamot: Tomas Gillberg
Ledamot: Lasse Savik

Suppleant: Håkan Karlsson
Suppleant: Catharina Fransson

Valberedning: Jimmy Göransson, Michaela Baumgart och Margareta Fridén Klang